Bacaan Doa Bapa Kami versi Bahasa Indonesia dan Batak Toba

 


Jika kamu merupakan bagian dari Suku Batak Toba, sudah pasti familiar dengan versi Doa Bapa Kami dalam bahasa Batak Toba.

Doa Bapa Kami adalah doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada pengikut-Nya ketika memberikan khotbah di Galilea. Doa ini termaktub dalam kitab Injil Matius dan Lukas sebagai salah satu doa langsung dari Yesus Kristus.

Karena banyaknya umat Nasrani di seluruh dunia, Doa Bapa Kami hadir dalam beragam versi, termasuk dalam bahasa Batak Toba. Versi ini sangat lazim dan sering diucapkan dalam kegiatan ibadah umat Kristen Batak Toba, baik di gereja maupun acara lainnya.

Batak Toba merupakan salah satu suku yang sangat populer dan besar di Indonesia. Oleh karena itu, versi Doa Bapa Kami dalam bahasa Batak Toba menjadi bacaan yang kerap dibacakan saat kegiatan ibadah.

Kami akan membagikan bacaan lengkap mengenai isi Doa Bapa Kami dalam Kristen Protestan, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Batak Toba yang mungkin belum kamu ketahui.

Doa Bapa Kami Kristen Protestan Bahasa Indonesia

“Bapa kami yang ada di surga,

dikuduskanlah nama-Mu,

datanglah kerajaan-Mu,

jadilah kehendak-Mu,

di bumi seperti di surga.

Berikanlah kami pada hari ini,

makanan kami yang secukupnya,

dan ampunilah kami akan kesalahan kami,

seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami,

dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,

tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.”

Doa Bapa Kami Kristen Protestan Bahasa Batak Toba

Ale Amanami nadi banua ginjang,

Sai pinarbadia ma goarMu,

Sai ro ma harajaonMu,

Sai saut ma lomo ni rohaM,

Di banua tonga on songon nadi banua ginjang.

Lehon ma tu hami sadari on hangoluan siapari.

Sesa ma dosanami,

songon panesanami di dosa ni dongan namardosa tu hami.

Unang hami togihon tu pangunjunan.

Palua ma hami sian pangago.

Ai Ho do nampuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amen.

Demikianlah bacaan lengkap tentang Doa Bapa Kami versi bahasa Indonesia maupun Batak Toba. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat dan semakin menambah pengetahuanmu mengenai isi doa Kristen yang satu ini.

Posting Komentar

0 Komentar