Umpasa Batak Pernikahan Yang Unik Dan Enak Didengar

Umpasa batak toba adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu, pemberangkatan seseorang, perpisahan atau berbagai acara lainnya.

Sebelum kita melanjutkan pembahasan umpasa batak ini, kamu sebaiknya sembari mendengarkan lagu chord dermaga biru. Langsung saja mari kita bahas.

Kumpulan Umpasa Batak Toba Dalam Acara Pernikahan

Berikut adalah kumpulan umpasa batak toba yang pernah disaksikan Rekt dalam acara pernikahan yang sering diungkapkan oleh mempelai pria dan wanita. 

1. Umpasa Batak Pernikahan

 1. Dakka ni arirang, peak di tonga onan, Badan muna naso jadi sirang, tondi mu marsigomgoman.
 2. Giring-giring ma tu gosta-gosta, tu boras ni sikkoru, Sai tibu ma hamu mangiring-iring, huhut mangompa-ompa anak dohot boru.
 3. Rimbur ni Pakkat tu rimbur ni Hotang, Sai tudia pe hamu mangalakka, sai tusima hamu dapot pansamotan.
 4. Dekke ni sale-sale, dengke ni Simamora, Tamba ni nagabe, sai tibu ma hamu mamora.
 5. Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan, Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.
 6. Sahat solu, sahat di parbinsar ni ari, Leleng ma hamu mangolu jala di iring-iring Tuhan ganup ari.
 7. Mangula ma pangula, dipasae duhut-duhut Molo burju marhula-hula, dipadao mara marsundut-sundut.
 8. Ruma ijuk tu ruma gorga, Sai tubu ma anakmuna na bisuk dohot borumuna na lambok marroha.
 9. Anian ma pagabe tumundalhon sitodoan, Arimu ma gabe molo marsipaolo-oloan.
 10. Gadu-gadu ni Silindung, tu gadu-gadu ni Sipoholon, Sai tubu ma anakmuna 17 dohot borumuna 16.
 11. Andor hadukka ma patogu-togu lombu, Sai sarimatua ma hamu sahat tu na patogu-togu pahoppu.

2. Umpasa Batak Pernikahan : Saat Tukar Cin-Cin

 1. Bulung namartampuk, bulung ni simarlasuna, Nunga hujalo hami tintin marangkup, Dohonon ma hata pasu-pasuna.
 2. Hot pe jabu i, tong doi margulang-gulang Sian dia pe mangalap boru bere i, tong doi boru ni Tulang.
 3. Sai tong doi lubang nangpe dihukkupi rere, Sai tong doi boru ni Tulang, manang boru ni ise pei dialap bere.
 4. Amak do rere, dakka do dupang, Anak do bere, Amang do Tulang.
 5. Asing do huta Hullang, asing muse do huta Gunung Tua, Asing do molo tulang, asing muse do molo gabe dung simatua.

3. Umpasa Batak Pernikahan : Dalam Rangka Melamar

 • Bulu na matoras denggan ma i behenon hite, Angka Naposo naung matoras, Denggan ma i mardongan saripe

Maksudnya : Orang yang sudah dewasa, seharusnyalah menikah atau dinikahkan.

 •  Timbo bulung botik binot paet, Buni pe parsisiraan binoto do assim na

Maksudnya : Kami sudah maklum maksud dan tujuan Anda.

 • Niluluan tandok hape dapot do parindahanan, Tuk do nian pamangan mandok, Alai dang tuk sijamaon ni tangan

Maksudnya : Untuk menyatakan “Ya” atas permintaan mas kawin yang diajukan bagi kami tidak  masalah namun uang tersedia tidak mencukupi.

4. Umpasa Batak Pernikahan : Dalam Rangka Pembicaraan Sinamot

 • Amporik marlipik onggang marbabang, Gabe do parsinamot na otik, Laos gabe do nang parsinamot na godang

Maksudnya : Si pelamar yang hanya punya uang sedikit atau si pelamar yang punya uang banyak sama-sama punya kesempatan untuk berketurunan.

 •  Barita ni lampedang mardangka bulang bira, Hamoraon ni hamu Amangboru nami tarbarita do ro didia

Maksudnya : Bukan rahasia lagi bahwa kekayaan Amangboru sudah diketahui oleh banyak orang.

 • Tangkas uju purba tangkasan ma uju angkola, Tangkas hita maduma tangkasan ma na mamora, Hata ni sipanganon masak i, Tangkas ma dipaboa Amangboru

Maksudnya : Mohon dijelaskan lebih rinci lagi maksud dan tujuan kedatangan Amangboru.

 • Pitu lili nami ai gohan mu ma antong hajut nami, Uli nipi nami ai gohan mu ma antong hajut nami, 

Maksudnya : Sungguh indah mimpi kami bahwa Amangboru akan mengisi kantong kami dengan uang.

 •  Aek godang aek laut, Dos ni roha do sibahen nasaut, 

Maksudnya : Kesepakatan yang baik akan menyelesaikan masalah dengan baik.

 • Habang ruba-ruba songgop di bona ni assosoit ,Yanggo tu hula-hula tung tongka so mangholit,

 Maksudnya : Bahwa kepada hula-hula dan Tulang, kita tidak boleh pelit.

 • Lata pe na lata duhut duhut do si but-buton, Hata pe na hata, pandohan ni suhut do tiopon, 

Maksudnya : Keputusan tertinggi dan terakhir dalam suatu perembukan adat seharusnyalah ditanyakan kepada Hasuhuton (yang punya acara).

 • Inganan ni puli dihauma silenggam, Marangkup do nauli mardongan do nadenggan, Angkup ni parhorasan i Amangboru, Dia laklakna dia unokna dia ma hatana aha ma ni dokna tangkas ma dihatahon Amangboru

Maksudnya : Yang baik dan yang benar akan selalu beriringan. Apabila rombongan Amangboru datang beriringan kira-kira apa maksud dan tujuannya, mohon dijelaskan.

 • Bulung siala tu bulung ni pirdot, Bulung ni motung mardua rupa, Angka naung hinata sude ma hita marningot sai unang adong hita na lupa

Maksudnya : Apapun yang sudah kita sepakati dalam perundingan adat, kiranya jangan sampai ada yang kelupaan.

 • Nunga jumpang tali aksa ihot ni ogung oloan, Nunga simpul sude angka naung hinata, Ai denggan do hita masi pa olo-oloan.

Maksudnya : Semoga topik masalah sudah dapat kita selesaikan dengan baik berkat rasa kebersamaan dan saling pengertian.

 • Napuran sirara uruk na peak di pinggan pasu, Hupasahat hami tu hamu ulosan, Debata do ianggo na ma masu-masu

Maksudnya : Kami memberi ulos tanda cinta kasih namun yang akan memberkati adalah Tuhan.

Itulah kumpulan umpasa batak toba yang bisa admin sampaikan kepada sahabat semua. Semoga kumpulan umpasa batak toba ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi materi ketika anda pergi ke acara pesta adat suku batak.


Posting Komentar

0 Komentar